مارچوبه

516

مارچوبه

هربسته 35,000تومان

(40,000تومان)

516

بیبی هویج

481

بیبی هویج

هربسته 28,000تومان

(30,000تومان)

481

آووکادو

145

آووکادو

هرعدد 21,000تومان

(22,000تومان)

145

گلابی

55

گلابی

هرکیلو 59,000تومان

(60,000تومان)

55

آناناس

41

آناناس

هرعدد 35,000تومان

(40,000تومان)

41

سیب سبز فرانسوی

31

سیب سبز فرانسوی

هرعدد 4,900تومان

(6,000تومان)

31