لوبیاسبز خردشده

699

لوبیاسبز خردشده

هربسته 7,920تومان

699

بابونه خشک

694

بابونه خشک

هربسته 8,500تومان

694

سبزی قرمه خشک

626

سبزی قرمه خشک

هربسته 8,000تومان

626

نعنا خشک

627

نعنا خشک

هربسته 8,500تومان

627

پونه خشک

599

پونه خشک

هربسته 8,500تومان

599

سبزی آش خشک

602

سبزی آش خشک

هربسته 8,000تومان

602

 ریحان خشک

598

ریحان خشک

هربسته 8,500تومان

598

شویدخشک

603

شویدخشک

هربسته 8,000تومان

603

 کلم پلو خشک

597

کلم پلو خشک

هربسته 8,000تومان

597

گشنیز خشک

596

گشنیز خشک

هربسته 8,000تومان

596

ترخون خشک

595

ترخون خشک

هربسته 8,500تومان

595

شنبلیله خشک

594

شنبلیله خشک

هربسته 8,500تومان

594

پیاز داغ

593

پیاز داغ

هربسته 15,000تومان

593

جعفری خردشده

592

جعفری خردشده

هربسته 6,500تومان

592

سبزی ماهی پلو

571

سبزی ماهی پلو

هربسته 6,500تومان

571

کلم برگ خردشده

588

کلم برگ خردشده

هربسته 6,500تومان

588

سبزی قرمه

577

سبزی قرمه

هربسته 6,500تومان

577

کلم سر خرد شده

570

کلم سر خرد شده

هربسته 7,920تومان

570

اسفناج خرد شده

569

اسفناج خرد شده

هربسته 6,500تومان

569

سبزی دمپخت

568

سبزی دمپخت

هربسته 7,200تومان

568

سبزی کوکو گل پونه

553

سبزی کوکو گل پونه

هربسته 6,500تومان

553

قرمه سبزی تهرانی

552

قرمه سبزی تهرانی

هربسته 6,500تومان

552

سبزی قلیه ماهی

560

سبزی قلیه ماهی

هربسته 7,200تومان

560

کرفس وجعفری خردشده

562

کرفس وجعفری خردشده

هربسته 7,200تومان

562

شوید خردشده

558

شوید خردشده

هربسته 6,500تومان

558

سبزی آش

561

سبزی آش

هربسته 6,500تومان

561

گشنیز خردشده

559

گشنیز خردشده

هربسته 6,500تومان

559