کلم قرمز

564

کلم قرمز

هرعدد 2,300تومان

(2,800تومان)

564

گوجه فرنگی

9

گوجه فرنگی

هرکیلو 3,300تومان

(3,800تومان)

9

خیار محلی شهری

364

خیار محلی شهری

هرکیلو 3,500تومان

(4,000تومان)

364

پیاز سفید

117

پیاز سفید

هرکیلو 2,000تومان

(2,500تومان)

117

بادمجان دلمه ای

160

بادمجان دلمه ای

هرکیلو 2,200تومان

(2,800تومان)

160

سیب زمینی

118

سیب زمینی

هرکیلو 7,900تومان

(8,500تومان)

118

پیاز قرمز

21

پیاز قرمز

هرکیلو 3,400تومان

(3,900تومان)

21

  سیر خشک

52

سیر خشک

هرکیلو 9,000تومان

(9,500تومان)

52

خیار درختی

10

خیار درختی

هرکیلوگرم 4,200تومان

(4,700تومان)

10

کدو

171

کدو

هرکیلو 2,900تومان

(3,500تومان)

171

زنجبیل

43

زنجبیل

هربسته 12,500تومان

(13,000تومان)

43

   هویج درجه1

11

هویج درجه1

هرکیلوگرم 4,900تومان

(5,500تومان)

11

فلفل دلمه سبز

45

فلفل دلمه سبز

هرکیلو 5,900تومان

(6,500تومان)

45

گوجه گیلاسی 400 گرمی

12

گوجه گیلاسی 400 گرمی

هربسته 10,000تومان

(10,500تومان)

12

فلفل دلمه رنگی

46

فلفل دلمه رنگی

هرکیلو 13,800تومان

(14,300تومان)

46

لوبیا سبز

155

لوبیا سبز

هرکیلو 9,100تومان

(9,600تومان)

155

   قارچ

17

قارچ

هربسته 9,500تومان

(10,000تومان)

17

بادمجان قلمی

51

بادمجان قلمی

هرکیلو 3,400تومان

(3,900تومان)

51