کلم سفید

566

کلم سفید

هرعدد 4,500تومان

(5,000تومان)

566

کلم قرمز

564

کلم قرمز

هرعدد 8,580تومان

(9,000تومان)

564

گوجه فرنگی

9

گوجه فرنگی

هرکیلو 5,700تومان

(6,300تومان)

9

خیار محلی شهری

364

خیار محلی شهری

هرکیلو 4,900تومان

(5,500تومان)

364

پیاز سفید

117

پیاز سفید

هرکیلو 4,800تومان

(5,200تومان)

117

بادمجان دلمه ای

160

بادمجان دلمه ای

هرکیلو 3,200تومان

(3,700تومان)

160

سیب زمینی

118

سیب زمینی

هرکیلو 5,800تومان

(6,300تومان)

118

فلفل سبز (بسته 300 گرمی)

101

فلفل سبز (بسته 300 گرمی)

هربسته 2,900تومان

(3,400تومان)

101

خیار درختی

10

خیار درختی

هرکیلوگرم 5,200تومان

(5,700تومان)

10

بامیه (سایز مخلوط)

164

بامیه (سایز مخلوط)

هربسته 15,000تومان

(15,500تومان)

164

فلفل دلمه رنگی

46

فلفل دلمه رنگی

هرکیلو 14,500تومان

(15,000تومان)

46

   هویج درجه1

11

هویج درجه1

هرکیلوگرم 6,500تومان

(7,000تومان)

11

کدو

171

کدو

هرکیلو 2,900تومان

(3,500تومان)

171

  سیر نو

52

سیر نو

هرکیلو 9,500تومان

(10,000تومان)

52

گوجه گیلاسی 400 گرمی

12

گوجه گیلاسی 400 گرمی

هربسته 11,500تومان

(12,000تومان)

12

باقلا

54

باقلا

هرکیلو 3,000تومان

(3,500تومان)

54

لوبیا سبز

155

لوبیا سبز

هرکیلو 12,500تومان

(13,000تومان)

155

   قارچ

17

قارچ

هربسته 7,300تومان

(7,500تومان)

17

کلم قمری

64

کلم قمری

هرکیلو 3,700تومان

(4,200تومان)

64

فلفل دلمه سبز

45

فلفل دلمه سبز

هرکیلو 8,000تومان

(8,500تومان)

45