لیتل جم

583

لیتل جم

هربسته 17,500تومان

583

جوانه گندم

546

جوانه گندم

هربسته 5,000تومان

546

جوانه شبدر

545

جوانه شبدر

هربسته 5,000تومان

545

جوانه ماش

544

جوانه ماش

هربسته 5,000تومان

544

جوانه میکس

543

جوانه میکس

هربسته 5,000تومان

543

گل کلم

495

گل کلم

هرعدد 9,500تومان

495

سبزی خوردن دسته ای

389

سبزی خوردن دسته ای

هرکیلو 7,500تومان

389

پیازچه 300 گرمی

381

پیازچه 300 گرمی

هردسته 3,000تومان

381

شوید 300گرمی

412

شوید 300گرمی

هردسته 2,000تومان

412

کاهو پیچ پاک شده

66

کاهو پیچ پاک شده

هرعدد 9,000تومان

66

ریحان 300 گرمی

226

ریحان 300 گرمی

هردسته 5,000تومان

226

جعفری 300 گرمی

227

جعفری 300 گرمی

هردسته 3,000تومان

227

کاهو شهری

61

کاهو شهری

هرعدد 4,700تومان

61

نعنا 300 گرمی

228

نعنا 300 گرمی

هردسته 3,000تومان

228

کلم بروکلی

49

کلم بروکلی

هرکیلو 12,400تومان

49

گشنیز 300 گرمی

229

گشنیز 300 گرمی

هردسته 3,000تومان

229

سبزی خوردن پاک شده گل پونه

91

سبزی خوردن پاک شده گل پونه

هربسته 7,000تومان

91