جوانه شبدر

545

جوانه شبدر

هربسته 5,000تومان

(5,500تومان)

545

جوانه ماش

544

جوانه ماش

هربسته 5,500تومان

(6,000تومان)

544

جوانه میکس

543

جوانه میکس

هربسته 8,000تومان

(9,000تومان)

543

کاهو فرانسوی

525

کاهو فرانسوی

هربسته 12,000تومان

(12,500تومان)

525

تره 300 گرمی

384

تره 300 گرمی

هربسته 2,000تومان

(3,000تومان)

384

سبزی قورمه منجمد نیم کیلویی

343

سبزی قورمه منجمد نیم کیلویی

هربسته 4,500تومان

(4,000تومان)

343

شوید 300گرمی

412

شوید 300گرمی

هردسته 2,000تومان

(2,200تومان)

412

کاهو پیچ

66

کاهو پیچ

هرعدد 7,000تومان

(7,500تومان)

66

ریحان 300 گرمی

226

ریحان 300 گرمی

هردسته 5,500تومان

(6,000تومان)

226

کلم بروکلی

49

کلم بروکلی

هرکیلو 19,500تومان

(20,000تومان)

49

جعفری 300 گرمی

227

جعفری 300 گرمی

هردسته 2,000تومان

(2,120تومان)

227

کاهو پاک شده

61

کاهو پاک شده

هرکیلو 4,900تومان

(5,500تومان)

61

گشنیز 300 گرمی

229

گشنیز 300 گرمی

هردسته 2,000تومان

(2,320تومان)

229

سبزی خوردن پاک شده

91

سبزی خوردن پاک شده

هربسته 6,000تومان

(7,000تومان)

91