جوانه شبدر

545

جوانه شبدر

هربسته 5,000تومان

545

جوانه ماش

544

جوانه ماش

هربسته 5,500تومان

544

جوانه میکس

543

جوانه میکس

هربسته 8,000تومان

543

تره 300 گرمی

384

تره 300 گرمی

هربسته 2,000تومان

384

سبزی خوردن دسته ای

389

سبزی خوردن دسته ای

هرکیلو 6,000تومان

389

شوید 300گرمی

412

شوید 300گرمی

هردسته 2,000تومان

412

کاهو پیچ

66

کاهو پیچ

هرعدد 8,700تومان

66

کرفس متوسط

121

کرفس متوسط

هرکیلو 4,250تومان

121

جعفری 300 گرمی

227

جعفری 300 گرمی

هردسته 2,000تومان

227

نعنا 300 گرمی

228

نعنا 300 گرمی

هردسته 2,600تومان

228

کاهو شهری

61

کاهو شهری

هرکیلو 2,700تومان

61

گشنیز 300 گرمی

229

گشنیز 300 گرمی

هردسته 2,000تومان

229