کنجد 100گرمی

685

کنجد 100گرمی

هرعدد 9,000تومان

(9,300تومان)

685

آلو بخارا بسته 200 گرمی

660

آلو بخارا بسته 200 گرمی

هربسته 13,500تومان

(13,800تومان)

660

کشمش پلویی بسته 250گرمی

659

کشمش پلویی بسته 250گرمی

هربسته 15,600تومان

(15,900تومان)

659

لیمو عمانی سیاه بسته 50گرمی

658

لیمو عمانی سیاه بسته 50گرمی

هربسته 5,200تومان

(5,500تومان)

658

لیمو عمانی سفید بسته 50گرمی

657

لیمو عمانی سفید بسته 50گرمی

هربسته 5,500تومان

(5,800تومان)

657

گیلاس بری

624

گیلاس بری

هربسته 17,000تومان

(18,000تومان)

624

حبه آناناس

623

حبه آناناس

هربسته 14,000تومان

(15,000تومان)

623

آجیل هندی

622

آجیل هندی

هربسته 20,000تومان

(21,000تومان)

622

تافی توفیکا

616

تافی توفیکا

هربسته 9,000تومان

(10,000تومان)

616

آجیل مخلوط

615

آجیل مخلوط

هربسته 30,500تومان

(31,500تومان)

615

مویز بدون هسته

614

مویز بدون هسته

هربسته 24,300تومان

(25,000تومان)

614

مویز هسته دار

613

مویز هسته دار

هربسته 16,200تومان

(17,000تومان)

613

مغز کازو زرد شور

612

مغز کازو زرد شور

هربسته 14,000تومان

(15,000تومان)

612

برگ زردآلو

611

برگ زردآلو

هربسته 12,000تومان

(13,000تومان)

611

چیزبال پنیری

610

چیزبال پنیری

هربسته 13,500تومان

(14,500تومان)

610

تخمه کدو آویشن

621

تخمه کدو آویشن

هربسته 22,000تومان

(22,500تومان)

621

ذرت پاپکورن

620

ذرت پاپکورن

هربسته 6,300تومان

(7,000تومان)

620

چیپس میگو

608

چیپس میگو

هربسته 10,500تومان

(11,500تومان)

608

تافی ترش

606

تافی ترش

هربسته 6,600تومان

(7,000تومان)

606

چیز بال کچاپ

605

چیز بال کچاپ

هربسته 13,500تومان

(14,500تومان)

605

زعفران اذفر

586

زعفران اذفر

هربسته 17,900تومان

(18,500تومان)

586

تخمه هندوانه کازرونی 300gr

493

تخمه هندوانه کازرونی 300gr

هربسته 18,000تومان

(19,000تومان)

493

مغز گردو 250گرمی

285

مغز گردو 250گرمی

هربسته 35,500تومان

(37,000تومان)

285

تخمه آفتابگردان نمکی

278

تخمه آفتابگردان نمکی

هربسته 8,900تومان

(9,500تومان)

278

تخمه کدو دوآتیشه

281

تخمه کدو دوآتیشه

هربسته 22,000تومان

(24,000تومان)

281

نخودچی شور 350 گرمی

422

نخودچی شور 350 گرمی

هربسته 6,600تومان

(7,500تومان)

422

سویا آجیل 250 گرمی

423

سویا آجیل 250 گرمی

هربسته 4,500تومان

(5,000تومان)

423

لیمو امانی

374

لیمو امانی

هربسته 13,200تومان

(14,500تومان)

374

پسته شاهپسند 300 گرمی

279

پسته شاهپسند 300 گرمی

هربسته 70,000تومان

(72,000تومان)

279

آلو بخارا 300گرمی

286

آلو بخارا 300گرمی

هربسته 17,500تومان

(18,500تومان)

286

کنجد طلایی 300گرمی

288

کنجد طلایی 300گرمی

هربسته 11,800تومان

(13,000تومان)

288

زرشک پفکی 250گرمی

282

زرشک پفکی 250گرمی

هربسته 26,000تومان

(28,000تومان)

282

مغز بادام شور 300گرمی

289

مغز بادام شور 300گرمی

هربسته 42,500تومان

(43,500تومان)

289

انجیر اعلا 400گرمی

283

انجیر اعلا 400گرمی

هربسته 37,800تومان

(39,000تومان)

283

مغز بادام خام 300گرمی

299

مغز بادام خام 300گرمی

هربسته 46,500تومان

(48,000تومان)

299

بادام هندی شور 250گرمی

300

بادام هندی شور 250گرمی

هربسته 48,000تومان

(50,000تومان)

300

زعفران بهرامن درجه یک

297

زعفران بهرامن درجه یک

هربسته 19,000تومان

(21,000تومان)

297

کشمش زرد

295

کشمش زرد

هربسته 17,800تومان

(18,300تومان)

295

کشمش سبز 450گرمی

294

کشمش سبز 450گرمی

هربسته 17,300تومان

(19,000تومان)

294

کشمش پلویی400گرمی

293

کشمش پلویی400گرمی

هربسته 15,000تومان

(15,500تومان)

293