مغز گردو 300گرمی

285

مغز گردو 300گرمی

هربسته 47,000تومان

(50,500تومان)

285

تخمه آفتابگردان نمکی

278

تخمه آفتابگردان نمکی

هربسته 21,000تومان

(22,100تومان)

278

تخمه کدو گوشتی اعلا

281

تخمه کدو گوشتی اعلا

هربسته 19,000تومان

(20,000تومان)

281

لیمو امانی

374

لیمو امانی

هربسته 13,200تومان

(14,500تومان)

374

خلال پسته 100گرمی

318

خلال پسته 100گرمی

هربسته 29,000تومان

(30,000تومان)

318

باقلا خشک 450گرمی

319

باقلا خشک 450گرمی

هربسته 14,700تومان

(16,000تومان)

319

آلو بخارا 300گرمی

286

آلو بخارا 300گرمی

هربسته 17,500تومان

(18,500تومان)

286

بادام زمینی 450گرمی

291

بادام زمینی 450گرمی

هربسته 13,200تومان

(14,550تومان)

291

زعفران بهرامن درجه یک

297

زعفران بهرامن درجه یک

هربسته 64,800تومان

(69,000تومان)

297

کشمش سبز 450گرمی

294

کشمش سبز 450گرمی

هربسته 17,300تومان

(19,000تومان)

294