logo Site در حال بارگذاری
حبوبات
نخود ریز زیست غذا
هرعدد
تومان7,500
نخود ریز زیست غذا
450gr
لوبیا قرمز ایرانی زیست غذا
هرعدد
تومان10,400
لوبیا قرمز ایرانی زیست غذا
450gr
لوبیا چیتی زیست غذا
هرعدد
تومان14,500
لوبیا چیتی زیست غذا
450gr
لوبیا سفید زیست غذا
هرعدد
تومان13,000
لوبیا سفید زیست غذا
450gr
لوبیا چشم بلبلی زیست غذا
هرعدد
تومان17,000
لوبیا چشم بلبلی زیست غذا
450gr
ماش زیست غذا
هرعدد
تومان14,500
ماش زیست غذا
450gr
لپه آذرشهری زیست غذا
هرعدد
تومان12,300
لپه آذرشهری زیست غذا
450gr
دال عدس زیست غذا
هرعدد
تومان8,800
دال عدس زیست غذا
450gr
بلغور گندم زیست غذا
هرعدد
تومان3,850
بلغور گندم زیست غذا
300gr
آرد سوخاری زیست غذا
هرعدد
تومان4,200
آرد سوخاری زیست غذا
250gr
آرد سفید زیست غذا
هرعدد
تومان4,200
آرد سفید زیست غذا
500gr
آرد نخودچی زیست غذا
هرعدد
تومان5,200
آرد نخودچی زیست غذا
200gr
آرد گندم زیست غذا
هرعدد
تومان3,800
آرد گندم زیست غذا
500gr
آرد برنج زیست غذا
هرعدد
تومان8,400
آرد برنج زیست غذا
300gr
عدس سبز ریز زیست غذا
هرعدد
تومان8,800
عدس سبز ریز زیست غذا
450gr
عدس درشت زیست غذا
هرعدد
تومان8,800
عدس درشت زیست غذا
450gr
کینوا زیستفا
هربسته
تومان20,000
کینوا زیستفا
250gr
نشاسته زیست غذا
هرعدد
تومان3,400
نشاسته زیست غذا
200gr
جو پرک زیست غذا
هرعدد
تومان3,750
جو پرک زیست غذا
200gr
گندم پوست کنده زیست غذا
هرعدد
تومان3,850
گندم پوست کنده زیست غذا
300gr
زرشک کشت سبز
هربسته
تومان12,900
زرشک کشت سبز
90 گرمی
سویا کشت سبز
هربسته
تومان3,600
سویا کشت سبز
200 گرمی
دانه ذرت آجیلی زیست غذا
هرعدد
تومان5,500
دانه ذرت آجیلی زیست غذا
200gr
بلغور جو کشت سبز
هربسته
تومان8,500
بلغور جو کشت سبز
900 گرمی
نخود درشت کشت سبز
هربسته
تومان8,100
نخود درشت کشت سبز
۴۵۰gr
لوبیا پلو درشت کشت سبز
هربسته
تومان17,000
لوبیا پلو درشت کشت سبز
۴۵۰gr