سوسیس هات داگ 70% دمس

1107

سوسیس هات داگ 70% دمس

هربسته 17,500تومان

(20,500تومان)

1107

روغن زیتون اویلا

1106

روغن زیتون اویلا

هرعدد 43,500تومان

(47,000تومان)

1106

کنسرو ماهی تن اویلا

1105

کنسرو ماهی تن اویلا

هرعدد 12,000تومان

(14,990تومان)

1105

نان ساندویچی کنجدی

1101

نان ساندویچی کنجدی

هربسته 3,400تومان

(4,500تومان)

1101

کیوی

6

کیوی

هرکیلو 8,800تومان

(11,500تومان)

6